Мал, амьтны гоц халдварт өвчний голомтыг цомхотгох арга хэмжээг эрчимжүүлэн ажиллаж байна

2021/11/22
Мал, амьтны гоц халдварт өвчний голомтыг цомхотгох арга хэмжээг эрчимжүүлэн ажиллаж байна

Мал, амьтны гоц халдварт өвчний голомтыг цомхотгох, тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх ажлын 6 хэсэг байгуулагдаж Дашбалбар, Хөлөнбуйр, Гурванзагал , Баяндун, Сэргэлэн, Чулуунхороот сумдад удирдамжийн дагуу 2021 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс эхлэн Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 "а", Гамшгаас хамгаалах тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулиуд болон Засгийн газрын 2018 оны 266 дугаар тогтоол, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр албан даалгавар, Аймгийн Онцгой комиссын 2021 оны 11 дүгээр сарын 19 ны өдрийн 91 дүгээр хуралдааны шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахаар ажиллаж байна.

Мал, амьтны гоц халдварт өвчний голомтыг цомхотгох арга хэмжээг эрчимжүүлэн ажиллаж байна  
Dornod.Today Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх