Aймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ээлжит хоёрдугаар хуралдаан боллоо

2021/02/23
Aймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ээлжит хоёрдугаар хуралдаан боллоо
Уг хурлаар салбар зөвлөлийн ажиллах журам, 2021 оны эхний хагас жилийн зөвлөлийн сонсгол мэдээллийн хуваарийг хэлэлцэн баталлаа.
Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл нь үндсэн 6 чиглэлийн арга хэмжээнд 53 ажил төлөвлөн ажиллаж байна.
2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд дэлхий нийтийг хамраад буй цар тахлын нөхцөл байдалд уялдуулж эрх зүйн сургалт , сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээ, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, үр дүнг тооцох чиглэлийг гол зорилт болгон тусгасан байна.
Aймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ээлжит хоёрдугаар хуралдаан боллоо  
Dornod.Today Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх