Өнөөдрийн онч үгс

Таны мөрөөдөл ирээдүйн тань үндэс суурийг тавих болно.

М. Боздаг

 

Бид бүгдээрээ юу бодож санаж явдгийнхаа үйлийн үр нь билээ.

Будда